Streszczenie Projektu

Cel projektu: Pomorska Platforma Innowacyjnej Współpracy Akademicko – Przemysłowej (INNOPOMERANIA) była programem rozwojowym na rzecz największych uczelni Trójmiasta. Ogólnym celem projektu było stworzenie modelu i wspieranie efektywnej współpracy nauka-przemysł.

Cele szczegółowe projektu to:

  • Podnoszenie kwalifikacji kadry akademickiej oraz studentów pomorskich uczelni w zakresie nauki, przedsiębiorczości i zarządzania innowacjami.
  • Zastosowanie narzędzi służących poprawie współpracy pomiędzy przemysłem i nauką.
  • Wspieranie przedsiębiorczości akademickiej oraz komercjalizacji nowoczesnych technologii.

Projekt INNOPOMERANIA był pomostem łączącym sferę nauki i przemysłu poprzez efektywne wspieranie inicjatyw przedsiębiorców, studentów i pracowników uczelni w zakresie podejmowania  innowacyjnych przedsięwzięć i promocji przedsiębiorczości. Projekt miał zapewnić podniesienie kwalifikacji kadr akademickich oraz przyszłych absolwentów w zakresie nauki, przedsiębiorczości, zarządzania własnością intelektualną oraz komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych. Dodatkowo,zostały stworzone narzędzia i metody wspierania współpracy naukowo-przemysłowej w postaci Wirtualnego Centrum Doradczego, wsparcia przygotowania wspólnych projektów dedykowanymi grantami, czy platformy komunikacyjnej.

Realizacja projektu oparta była o współpracę trzech największych uczelni trójmiejskich oraz o wykorzystanie potencjału dwóch trójmiejskich parków naukowo-technicznych. Była też doskonałym uzupełnieniem innych działań regionalnych związanych z wzmocnieniem innowacyjności i wzrostu konkurencyjności gospodarki oraz uczynienia z Trójmiasta bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy.

Początek projektu: 2010-03-01, koniec projektu: 2011-12-31

Liderem projektu był dr. inż. Andrzej Tonderski, a koordynatorem mgr Karolina Rzemieniewska.

Więcej informacji można uzyskać od mgr Renaty Smagackiej

Obserwuj

Otrzymuj każdy nowy wpis na swoją skrzynkę e-mail.

%d bloggers like this: